Psychologie

Onze visie

Een psycholoog begeleidt je in je persoonlijke ontwikkeling en gaat samen met jou op weg op het moment dat je er zelf niet meer uitkomt. Bij jongere kinderen (jonger dan 6 jaar) kan een psycholoog of orthopedagoog ook hulp bieden via de ouders, dit wordt ouderbegeleiding genoemd. In het algemeen worden ouders vaak betrokken bij de psychologische behandeling.

Bij de psycholoog praat je over jezelf, over je emoties, je gedachten en je gedrag. Wat denk je precies en wat voel je? Soms is het lastig dit onder woorden te brengen. Een psycholoog helpt je hier ook bij. Bij kinderen vormt spel vaak het uitgangspunt. Er bestaat niet één bepaalde methode om je te leren omgaan met moeilijkheden. Iedereen is anders, waardoor ook iedereen een eigen aanpak vereist.


Momenteel hebben we helaas geen psycholoog of orthopedagoog in ons team. Bent u op zoek naar psychologische hulp, neem een kijkje op de site van de Psychologenkring Meetjesland, dit is de vereniging van en voor erkende klinisch psychologen in het Meetjesland.

Specialisaties

Momenteel hebben we helaas geen psycholoog of orthopedagoog in ons team. Bent u op zoek naar psychologische hulp, neem een kijkje op de site van de Psychologenkring Meetjesland, dit is de vereniging van en voor erkende klinisch psychologen in het Meetjesland.

Tarieven

Momenteel hebben we helaas geen psycholoog of orthopedagoog in ons team. Bent u op zoek naar psychologische hulp, neem een kijkje op de site van de Psychologenkring Meetjesland, dit is de vereniging van en voor erkende klinisch psychologen in het Meetjesland.