Logopedie

Onze visie

Logopedie

Logopedie richt zich op de hulpverlening bij communicatie- en leerstoornissen en vervult een belangrijke maatschappelijke rol. Met de logopedische behandelingen krijgen de cliënt en zijn omgeving zorg, training en adviezen met als doel het herstellen en onderhouden van de communicatie.

In een ongedwongen sfeer werkt elke therapeut vanuit haar eigenheid. Er is ruimte voor persoonlijke inbreng, humor, speelsheid en kwetsbaarheid. Kortom, een plaats waar iedereen zichzelf kan zijn en waar we zowel kinderen, jongeren als volwassenen ondersteunen.

In dialoog treden met alle betrokkenen is de start van ieders begeleidingsproces. Hierbij zetten we ten volle in op communicatie, uitwisseling van expertise en transparantie over de verschillende disciplines heen, zowel binnen als buiten ons huis.

Specialisaties

Leerstoornissen

Begeleiding bij mensen met lees-, spelling- en rekenmoeilijkheden.

Taalstoornissen

In co-therapie samen, met de ouders de taal van kinderen en jongeren uitbreiden.

Articulatiestoornissen

Intensieve training waarbij we focussen op de optimale vorming van spraakklanken.

Afwijkende mondgedragingen

In samenwerking met de tandarts of orthodontist moeilijkheden met de tongplaatsing en slikken concreet aanpakken.

Spreekvloeiendheids-stoornissen

Ondersteuning van en psycho-educatie bij kinderen en hun omgeving.

2 Hands 4 Kids

Speels en vlot blind leren typen voor kinderen met fijnmotorische problemen, dyslexie of andere moeilijkheden.

Tarieven


Honorarium Terugbetaling mutualiteit Remgeld (eigen aandeel)
Bilan (per half uur) € 33,42 € 25,66 € 7,76
Evolutiebilan € 47,64 € 36,27 € 11,37
30 min therapie € 28,55 € 22,83 € 5,72
30 min telelogopedie
€ 28,55
€ 22,83
€ 5,72
30 min therapie (school) € 27,58 € 21,36 € 6,22
60 min therapie
€ 57,34 € 45,89 € 11,45

U kan de uitgebreide tabel van tarieven met ook de tarieven voor mensen met verhoogde tegemoetkoming raadplegen op de site van het RIZIV.